Lisenziyalar

License № 070972
Registration number – 108
26 Yanvar 2011 –ci il Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tam orta təhsil hazırlığını həyata keçirməyə icazə verir.

License № 070973
Registration number – 109 
26 Yanvar 2011 –ci il Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Məktəbəqədər təhsil hazırlığını həyata keçirməyə icazə verir.

MƏKTƏB HƏYATI

TƏDRİS PROSESSİ
İCTİMAİ FƏALİYYƏT
DƏRSDƏN KƏNAR
TƏCRÜBƏ