Tibb məntəqəsi

BTİM –də tibb xidməti “Təhsil müəssisəsində iaşə və tibb xidməti təşkili qaydası və normaları ” əsasında fəaliyyət göstərir.. Təhsil müəssisəmizdə iaşə xidməti bu sahədə uzun müddət fəaliyyət göstərən “TAİS-REM Servis” şirkəti tərəfindən həyata keçirilir. Gün ərzində şagirdlər 3 dəfə həkim-dietoloq tərəfindən təsdiq olunmuş qida ilə təmin olunurlar.

Tibbi xidmət isə  tibb məntəqəsi şəklində həyata keçirilir. Tibb məntəqəsində həkim-pediatr və tibb bacıları fəaliyyət göstərirlər.

MƏKTƏB HƏYATI

TƏDRİS PROSESSİ
İCTİMAİ FƏALİYYƏT
DƏRSDƏN KƏNAR
TƏCRÜBƏ