Missiyamız

Məqsədimiz şagirdlərə yüksək, keyfiyyətli, düzgün təhsil vermək, Azərbaycan Respublikası üçün layiqli vətandaş, savadlı kadr və şəxsiyyət yetişdirməkdir.

Hədəf – artan təlabat və rəqabət şəraitində, səviyyəli və keyfiyyətli təhsil vermək.

  • Mərkəzdaxili prosedurları uzlaşdırmaq.
  • Valideyn məmnuniyyətini artırmaq.
  • İşçi məmnuniyyətini artırmaq.
  • Şagird performansını yüksəltmək

MƏKTƏB HƏYATI

TƏDRİS PROSESSİ
İCTİMAİ FƏALİYYƏT
DƏRSDƏN KƏNAR
TƏCRÜBƏ