Psixoloji xidmət

Psixoloji xidmət XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi struktur bölməsi olaraq fəaliyyət göstərir.

Psixoloji xidmət fasiləsiz təlim-tərbiyənin bütün mərhələlərində  uşaqların fərd kimi formalaşmasına, onların  proqressiv psixi i  İnkişafına, meyl, maraq və təbii imkanlarının  reallaşdırılmasına, mümkün pozuntuların profilaktikasının  təminatına, təhsilə münasibətdə  pozitiv motivasiyanın yaradılmasına  yardım edir.

Psixoloji xidmətin fəaliyyəti həm ümumi psixoloji hazırlıq, həm də uşaq, yaş və pedaqoji psixologiya, psixodiaqnostika, psixokorreksiya sahəsində həyata

MƏKTƏB HƏYATI

TƏDRİS PROSESSİ
İCTİMAİ FƏALİYYƏT
DƏRSDƏN KƏNAR
TƏCRÜBƏ