Mühafizə və təhlükəsizlik

Təhlükəsizlik xidməti XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi -nin struktur bölməsi olaraq fəaliyyət göstərir.

Təhlükəsizlik xidməti Mərkəzin Prezidentinin müvafiq əmri ilə yaradılır və fəaliyyətinə xitam verilir. Xidmətdə ştat vahidlərinin sayı Mərkəzin Baş menecerinin təqdimatı əsasında Prezidentin əmrilə təsdiq edilir.

MƏKTƏB HƏYATI

TƏDRİS PROSESSİ
İCTİMAİ FƏALİYYƏT
DƏRSDƏN KƏNAR
TƏCRÜBƏ