Məqsədimiz

artan təlabat və rəqabət şəraitində, səviyyəli  və keyfiyyətli təhsil vermək.

  • Mərkəzdaxili prosedurları uzlaşdırmaq.
  • Valideyn məmnuniyyətini artırmaq.
  • İşçi məmnuniyyətini artırmaq.
  • Şagird performansını yüksəltmək

MƏKTƏB HƏYATI

TƏDRİS PROSESSİ
İCTİMAİ FƏALİYYƏT
DƏRSDƏN KƏNAR
TƏCRÜBƏ