Üstünlüklərimiz
 • Hər bir şagirdə fərdi yanaşma;
 • Üç dildə : Azərbaycan, rus və ingilis dillərində təhsil;
 • Əlavə xarici dillər: alman, ispan, fransız;
 • Gün rejiminin saat 9.00-dan 18.00-a kimi olması;
 • Yüksək peşəkar müəllim komandasının olması;
 • X-XI siniflərdə təmayül üzrə təhsil;
 • Müxtəlif beynəlxalq proqramların tətbiqi və tədrisi: Beynəlxalq Kembric ibtidai təhsil “CIPP”, ümumi orta təhsil üzrə Beynəlxalq “IGCSE”, Beynəlxalq Bakalavriat Diplom proqramı (IBDP), IELTS
 • Dərin və hərtərəfli biliyə, bacarığa, yüksək mədəniyyətə, məsuliyyət hissinə, mütərəqqi dünyagörünüşünə malik olan və onu inkişaf etdirməyə çalışan şəxsiyyətin formalaşmasına, xalqının milli , əxlaqi, mənəvi və mədəni dəyərlərinə yiyələnən, onu qoruyan və inkişaf etdirən, vətənini və millətini sevən, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaşın təlim-tərbiyəsinin təşkili;
 • Uşaqlara və valideynlərə qarşı hörmət və səmimi münasibət;
 • “İntellekT” texnologiyası – müəllif p. e. d. M.A. Ziqanov (Moskva şəh. Lomonosov adına məktəb) proqramının uşaq bağçasından başlayaraq 8-ci sinif daxil olmaqla tətbiq edilməsi;
 • Tapşırıqların əsas hissəsinin yerinə yetirilməsi;
 • Marağa görə əlavə təhsilin seçimi (dərnəklər və məşğələlər);
 • Gün ərzində üç dəfə qidalanma, xüsusi mətbəx və ehtiyac olduqda pəhriz masası;
 • Peşəkar həkim nəzarəti;

MƏKTƏB HƏYATI

TƏDRİS PROSESSİ
İCTİMAİ FƏALİYYƏT
DƏRSDƏN KƏNAR
TƏCRÜBƏ