Şagird qəbul qaydaları

1 – ci sinfə qəbul

  • Məktəbə qəbul olunarkən  şagird onun məktəbə hazırlığını müəyyən edən test imtahanından keçir.
  • Məktəbə hazırlıq anlayışına daxildir : İntellektual hazırlıq səviyyəsi : ətraf aləm haqqında təsəvvürü, istiqaməti müəyyənləşdirmək bacarığı; Psixi proseslərin (diqqət, yaddaş, qavrama) formalaşması, müəyyən bilik ehtiyatının olması, böyüklərin verdiyi tapşırığı ayırd etmək bacarığı; Əlin xırda motorikasının inkişafı, qələm, karandaş tutmaq bacarığı, plastilinlə və müxtəlif əşyalarla iş görmə qabiliyyəti; Uşağın məktəbdə oxumaq istəyi və hazırlığı. Əsas odur ki, uşağı məktəbin xarici atributları (protfel, dəftər) deyil, daha çox bilik, bacarıq və vərdişlər əldə etmək arzusu cəlb etsin.

Növbəti siniflərə qəbul (II- XI siniflər)

  • I  mərhələdə şagirdlər intellektual səviyyəsini, yaradıcı qabiliyyətləri və şəxsi kefiyyətləri müəyyən edən psixoloji testdən keçirlər.
  • II mərhələdə şagirdin bilik səviyyəsini müəyyən etmək məqsədi ilə ayrı-ayrı fənlər üzrə test imtahanından keçir. Hesab edilir ki, xüsusi dəstəyə ehtiyacı olanlar istisna olmaqla, hər bir uşaq yaş həddinə uyğun qrupun və ya sinifin tədris proqramını mənimsəyə bilər.
  • Hörmətli valideynlər ətraflı məlumat almaq üçün “XXI əsr – BTİM” –lə əlaqə saxlaya bilərsiniz.  Burada  sizə övladlarınız naminə yüksək məqsədlərə nail olmaq üçün artıq nələrin yaradıldığı və birgə səy nəticəsində nələr edə biləcəyimiz haqqında məlumat veriləcəkdir.
  • Həmçinin sizi təhsilin keyfiyyətini artıran tədris texnologiyası ilə tanış edəcəklər. Bu isə öz növbəsində, sizin köməyinizlə, uşağınızı öz gücünə inamlı edəcək.

MƏKTƏB HƏYATI

TƏDRİS PROSESSİ
İCTİMAİ FƏALİYYƏT
DƏRSDƏN KƏNAR
TƏCRÜBƏ