İbtidai

XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi innovativ təhsil ocağı olaraq, dərsləri və məşğələləri müasir texnologiyalarla aparır:

 • Kompetensiya əsasında kurikulum
 • Ibtidai təhsil üzrə CİPP Kembric Beynəlxalq Proqramı
 • “İntellekT” Təhsil texnologiyası – müəllif p.e.d. M.A.Ziqanov (Moskva şəh. Lomonosov adına məktəbin elmi rəhbəri)
 • Interaktiv dərslər ( interaktiv lövhədən istifadə etməklə tədris olunur)
 • Məktəb İdarəetmə və Təhsil Sistemi - SMLS

İbtidai siniflər ayrıca korpusda yerləşir. Bu, uşaqların həmyaşıdlarının əhatəsində olmasına və ünsiyyətinə şərait yaradır.

1-ci sinfə qəbul psixoloji və məktəbə hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq üçün  test keçirilməsi yolu ilə aparılır. Digər siniflərə isə (əgər boş yerlər varsa) qəbul psixoloji və fənn testlərinin  keçirilməsi ilə aparılır.

Tədris Azərbaycan, rus və ingilis  dillərində aparılır.1-ci sinifdən Azərbaycan və rus bölmələrində ingilis dili dərinləşmiş proqramla keçilir. Ingilis bölməsi Beynəlxalq Kembric proqramı əsasında təhsil

Riyaziyyat, dillər, informatika , həyat bilgisi, fiziki tərbiyə dərsləri şagirdlərə elmin əsaslarını öyrənməyə, psixi və fiziki sağlamlığı möhkəmləndirməyə imkan yaradır.

Musiqi, texnologiya, təsviri incəsənət və s. şagirdlərin istedad və bacarıqlarının  üzə çıxarılmasına  və  dərinləşməsinə kömək edir.

Şagirdlərin qavrama, təfəkkür və yaradıcılığını nəzərə alaraq müəllimlər onlara yüksək peşəkarlıqla yanaşırlar.

Günün ikinci yarısında  müstəqil  hazırlıq  dərsləri keçirilir.

Tapşırıqların keyfiyyətli  yerinə  yetirilməsinə  müəllim-assistentlər nəzarət edirlər.

Uşaqlar tədqiqat-layihə işlərində, bilik yarışmalarında, intellektual marafonlarda, müxtəlif  tədbirlərdə, müsabiqələrdə, idman yarışlarında, konsertlərdə və s. iştirak edirlər.

Təhsil müddətində uşaqlar müxtəlif dərsdənkənar tədbirlərə cəlb olunurlar:şəhər üzrə  ekskursiya, yaxın və uzaq xarici səfərlər, muzeylər, teatrlar, nəbatət bağı və s.

Şagirdlərin təhlükəsizliyini qorumaq üçün dəhlizlərdə müşahidə kameraları quraşdırılmışdır.

Bizim əsas vəzifəmiz:

İbtidai məktəb – hər bir insanın həyatında ən əsas dövrdür. Ən vacibi odur ki, uşaq məktəbdə məmnuniyyətlə təhsil alaraq faydasını görsün. Biz şagirdlərin xoşbəxtliyi üçün çalışır, hər işi məmnuniyyətlə və peşəkarcasına yerinə yetiririk.

Bizim əsas iş prinsipimiz:

İbtidai məktəbin əsas iş prinsipi  - fərdi yanaşmadır.

Siniflərdə şagirdlərin sayının 18 nəfərdən çox olmaması müəllimlərə hər bir şagirdə maksimum diqqət ayırmağa, şagirdlərə tapşırıqların əsas hissəsini evdə yox, məhz sinifdə yerinə yetirməyə imkan yaradır.

Tədris prosesi bütün şagirdlər üçün eyni proqram əsasında təşkil olunmuşdur. Bununla yanaşı şagirdlərə imkan yaradılır ki, öz maraqlarına uyğun əlavə məşğələlər də seçsin. Bu həm idmana , həm incəsənətin hər hansı bir növünə, həm də xarici dillərin öyrənilməsinə aid ola bilər.

Şərtlər və üstünlüklər

 • XXI ƏSR Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi 2001-ci ildən təsis edilmişdir və hal-hazırda Bakının ən qabaqcıl tədris mərkəzlərindən biridir;
 • Dərin və hərtərəfli biliyə, bacarığa, yüksək mədəniyyətə, məsuliyyət hissinə, mütərəqqi dünyagörüşünə malik olan və onu inkişaf etdirməyə çalışan şəxsiyyətin formalaşmasına, xalqının milli, əxlaqi, mənəvi və mədəni dəyərlərinə yiyələnən, onu qoruyan və inkişaf etdirən, vətənini və millətini sevən, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaşın təlim-tərbiyəsinin təşkili;
 • Əla müəllim komandası;
 • Uşaqlara və valideynlərə qarşı hörmət və səmimi münasibət;
 • 1-ci sinifdən başlayaraq ingilis dilinin öyrənilməsi CİİP Kembric Beynəlxalq proqramı əsasında həyata keçirilir;
 • “İntellekT” Təhsil texnologiyası – müəllif p.e.d. M.A.Ziqanov (Moskva şəh. Lomonosov adına məktəb) proqramının uşaq bağçasından başlayaraq 8-ci sinif daxil olmaqla tətbiq edilməsi;
 • Orta hesabla 10-12 şagird olan siniflərdə  keyfiyyətli təhsil və fərdi yanaşma, tapşırıqların əsas hissəsinin yerinə yetirilməsi;
 • Marağa görə əlavə təhsilin seçimi (dərnəklər və məşğələlər);
 • Gün ərzində  üç dəfə  qidalanma, xüsusi mətbəx və ehtiyac olduqda pəhriz masası.
 • Kompüter sinifləri.

Proqram

I Milli kurrikulum - İbtidai siniflər üzrə tədris proqramı dövlət təhsil standartları əsasında milli kurikulumun tətbiqi ilə həyata keçirilir.

II Xarici dili dərsləri – Azərbaycan və rus bölmələrində ingilis dili 1-ci sinifdən etibarən CİPP Kembric Beynəlxalq Proqramı əsasında keçirilir; Azərbaycan bölməsində 1-ci sinifdən etibarən ikinci xarici dil - rus dili tədris olunur.

III Əlavə İntellekt pqoramı – “İntellekT” Təhsil texnologiyası -müəllif p.e.d.M.A.Ziqanov (Moskva şəh. Lomonosov adına məktəbin elmi rəhbəri) 1-ci sinifdən başlayaraq ayrıca fənn kimi keçirilir.

MƏKTƏB HƏYATI

TƏDRİS PROSESSİ
İCTİMAİ FƏALİYYƏT
DƏRSDƏN KƏNAR
TƏCRÜBƏ