Localization

Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet Canada Goose outlet

Graduates

Mərkəzimiz 10 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində artıq 5 buraxılışımız olmuşdur. Məzunlarımızın sayı ildən-ilə artır.

Çox sevindirici haldır ki, məzunlarımızın sorağı müxtəlif Ali təhsil ocaqlarından gəlir. Onlar həm Respublikamızda, həm də müxtəlif xarici ölkələrdə öz təhsillərini davam etdirirlər. Onlardan Paşayev Tehrun və Qasımov Mehrəli Kiyev Beynəlxalq  Münasibətlər İnstitutunda, Məhəmmədhəsənli Ramil Türkiyənin Bilkən Universitetində, Orucova Fidan İstanbul Tibb Universitetində, Əliyeva Səbinə İngiltərənin Kembirc Universitetində, Abbasova Şölə İngiltərənin London Universitetində, Yaradanquliyev Alay Türkiyənin İzmir Universitetində, Hüseynzadə Ağagül Amerikanın Texas Universitetində, Zeynalov Rüstəm Kanada Universitetində təhsil alırlar.

Qalan məzunlarımız Respublikamızın müxtəlif Ali təhsil ocaqlarında öz təhsillərini davam etdirirlər.

Məzunlarımızdan biri Həsənova İlona isə artıq Xəzər Universitetinin məzunudur.

Məzunumuz Şirin Könül gümüş medalla məktəbi bitirmiş və 660 balla Azərbaycan Memarlıq Universitetinə qəbul olunmuşdur.

Biz məzunlarımızla fəxr edirik!