Localization

Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet Canada Goose outlet

Vocational education

10-cu sinifdən başlayaraq şagirdlər peşəyönümü üzrə qruplara bölünürlər:

1) riyaziyyat – texniki fənləri təmayüllü

2) riyaziyyat – iqtisadiyyat fənləri təmayüllü

3) humanitar fənlər təmayüllü

4) təbiət fənləri təmayüllü

Bu o deməkdir ki, şagirdlər gələcəkdə hansı ixtisası seçəcəklərsə, həmin ixtisasa aid olan fənlərə daha çox saat ayrılır.

11-ci sinifdə dövlət imtahanı verəndə şagird sırf öz ixtisası üzrə olan fənlərdən imtahan verir və kamal attestatı

alır.