Təhsil

Mərkəz üç əsas təhsil pilləsi üzrə kompleks xidmət göstərir. Belə ki, uşaqlar 3 yaşından 17 yaşınadək bütün pillələrdə vahid və bir-birini tamamlayan təlim fəlsəfəsi və inkişaf planı üzrə təhsil almaq imkanı əldə edirlər.