Məzunlar

Harada olması və hansı peşəyə yiyələnməsindən asılı olmayaraq, Məzunlarımız hər il ənənəvi olaraq Mərkəzə yığışır, məktəb həyatından yaddaqalan xatirə və təcrübələri yeni üzvlər ilə paylaşır, köhnə əlaqələrini möhkəmləndirir və yeni əlaqələr qururlar. Mərkəzin cari kollektivi məzunların əldə etdiyi uğurları davamlı izləyir, onlarla fəxr edir, şagirdlərimiz isə onların davamçısı olmağa can atır.