Məktəb həyatı

Mərkəzdə şagirdlərin məktəb həyatı onların hərtərəfli inkişafı üçün xüsusi təşkil olunmuşdur. Şagirdlərimiz dərs ili ərzində müxtəlif dərnəklərdə yeni bacarıqlar qazanır, dram və musiqi proqramlarında rollar ifa edir, nəzəri biliklərini praktiki layihələrə çevirir, müxtəlif mövzulu tədbirlər təşkil edir və idman fəaliyyətləri ilə məşğul olurlar. Bir sözlə, şagirdlərimizin məktəb həyatı rənagarəng keçir və onlar gələcəyə əmin addımlarla irəliləyirlər.