Tədris proqramları (Kurrikulum)

1. Milli kurrikulum proqramı

2. Cambridge Orta Təhsil üzrə Beynəlxalq Proqramı (CIPP)

Beynəlxalq Bakalavriatın Diplom Proqramı (IB DP) (10-11)

Cambridge Orta Təhsil üzrə Beynəlxalq Ümumi Sertifikat Proqramı (IGCSE)

The XXI Century International Education and Innovation Centre  provides a high quality international education through which all our students are helped to develop their abilities to the highest level of their potential.

Cambridge Assessment International Education prepares school students for life, helping them develop an informed curiosity and a lasting passion for learning.

Our international qualifications are recognised by the world’s best universities and employers, giving students a wide range of options in their education and career.

Cambridge programmes combine an emphasis on mastering subjects in depth with the development skills for study and work in the future. We encourage students to develop higher order thinking skills - problem solving, critical thinking, independent research, collaboration and presenting arguments.

Over 1,400 universities worldwide recognise Cambridge qualifications. They are accepted by every UK university, by 600 universities in the US and in many other major student destinations, such as Canada, Australia, Singapore, Germany and the Netherlands.

Our Centre offers clear progression from primary to pre-university:

  • Preschool
  • Cambridge Primary
  • Cambridge Lower Secondary
  • Cambridge Upper Secondary
  • IB DP

Preschool is for learners aged 3 to 5 years. Toddlers learn by being actively involved as they build on concepts through experimentation, discovery, exploration.

Cambridge Primary, typically for learners aged 5 to 11 years, gives schools a world-class curriculum to develop learner skills and understanding in English, mathematics and science. It enables teachers to assess children's learning as they progress with two optional assessments: Cambridge Primary Progression Tests and Cambridge Primary Checkpoint (the latter one is marked in Cambridge).

Cambridge Lower Secondary is typically for learners aged 11 to 14 years. It gives schools a flexible framework for developing skills and understanding in English as a first or second language, mathematics, science, Cambridge Global Perspectives and ICT Starters. This programme also includes two testing options: Cambridge Lower Secondary Progression Tests and Cambridge Lower Secondary Checkpoint.

Cambridge Upper Secondary is typically for learners aged 14 to 15 years. It offers Cambridge IGCSE which is the world’s most popular international qualification. There are over 70 subjects available at Cambridge IGCSE, including 30 languages. Our Centre builds a curriculum around the specific needs of every individual student.

The XXI Century International Education and Innovation Centre provides an opportunity for IELTS and SAT classes for the students aged 15 to 17.

IB is typically for learners aged 16-17 who wish to continue their education outside the country. Students at International Baccalaureate® (IB) are given a unique education.

They will:

  • be encouraged to think independently and drive their own learning
  • take part in programmes of education that can lead them to some of the highest ranking universities around the world
  • become more culturally aware, through the development of a second language
  • be able to engage with people in an increasingly globalized, rapidly changing world.

 

3. "İntellekt"

İntellekt Laboratoriyası 20 il əvvəl M.Ziqanovun başçılığı ilə gənc alimlər tərəfindən yaradılmağa başlamışdır. Mərkəzimizdə bu texnologiya 2000-ci ildən etibarən tətbiq edilir. “İntellekT” Təhsil Texnologiyası “XXI ƏSR BTİM”-in tədris planına ayrıca fənn kimi daxil edilmişdir.

2006-cı ilin iyun ayında “XXI ƏSR BTİM”-də “İntellekT” Təhsil Texnologiyası  laboratoriyası yaradılmışdır. Laboratoriyanın əməkdaşları tərəfindən şagirdlərin təfəkkürünü, diqqətini, nitqini, yaddaşını inkişaf etdirən tapşırıqlar tərtib olunur.

2008-ci ildən başlayaraq hər il Mərkəzimizdə “İntellekt” Marafonu keçirilir. Şagirdlər “İntellekT” Təhsil Texnologiyası  laboratoriyasının əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış tapşırıqları yerinə yetirərkən öz qeyri-adi intellektual bacarıqlarını, təxəyyül və təfəkkürlərinin gücünü nümayiş etdirirlər. Bu  onlar üçün məntiqi tapşırıqlarla zəngin, maraqlı bilik bayramıdır .

Marafonda yüksək nəticələr göstərmiş şagirdlər beynəlxalq intellekt yarışlarında iştirak edirlər.

MƏKTƏB HƏYATI

TƏDRİS PROSESSİ
İCTİMAİ FƏALİYYƏT
DƏRSDƏN KƏNAR
TƏCRÜBƏ