Təhsil modeli

Gələcəyə baxışımız, missiyamız, aktual qlobal trendlər, şagirdlərimizin öyrənmə ehtiyacları və Azərbaycanın coğrafi və sosioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla edilən əlavələr təhsil modelimizin əsasında duran Milli və tanınmış beynəlxalq təhsil proqramlarına özünəməxsusluq qazandırmışdır.

XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzinin Təhsil Modeli