Valideyn komitəsi

Mərkəzimizdə hər bir bölmə və müvafiq siniflər üzrə valideyn komitəsi təyin edilmişdir və bu hər bir sinfin ehtiyac, təklif və müraciətləri barədə daha operativ şəkildə məlumat almağımıza kömək edir. Valideyn komitəsi üzvləri Mərkəz rəhbərliyi ilə birbaşa ünsiyyətdə olduğu üçün qarşılıqlı müzakirələr çərçivəsində istənilən məsələləni həll edə bilirik.