TƏDBİRLƏR

Məktəbdə şagirdlərimizin dünyagörüşünün daha da genişləndirilməsi, gələcək maraq dairələrinin formalaşdırılması və motivasiyalarının artırılmasına xidmət edəcək çoxsaylı tədbir və ekskursiyalar təşkil olunur.

Belə tədbirlər aşağıda qeyd olunan müxtəlif istiqamətlər üzrə keçirilir:

  1. Leader talks (Uğur əldə etmiş insanlarla görüş)
  2. Yarışlar
  3. Olimpiadalar
  4. Ekskursiyalar